Vietduino Uno DRIVER MacOSX

Do sáng mới mua ủng hộ nhóm Vietduino một mạch Uno ở HSHOP.VN hết 145,000vnd thấy cũng ok mạch ngay ngắn thẳng hàng, màu đen sạch sẽ.

Nhưng gắn vào máy MacOS thì nó không nhận được driver. Nên mình tìm ra được hướng dẫn cho phần này.Cụ thể là chip nạp của mạch này là chip Silicon Labs CP2102 USB-to-UART Bridge Controller cũng khá là nhanh. Sau khi test thử thấy nạp phát vào luôn nhanh lắm không như UNO thường.

Chip này Pololu có hướng dẫn : https://www.pololu.com/docs/0J7/all#3

Thì họ có nói rõ : 

To use the CP2102 on a computer running Mac OS X, you should download and install the CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers from Silicon Labs for Mac OS X.

Additionally, we have older drivers that other customers have used successfully on both PowerPC- and Intel-based Macs running OS X version 10.3.9 or later, but these probably will not work on version 10.7 or later. You can download these drivers here: OSX_cp2102_drivers.dmg (723k dmg)

Mac OS X compatibility: We have confirmed that our CP2102-based devices work on Mac OS X 10.7 and other customers have used them successfully on older versions. We can assist with advanced technical issues, but most of our tech support staff does not use Macs, so basic support for Mac OS X is limited.

Cho nên cứ thế mà tải ở trang chủ của chip này và cài. Nó ghi trong trang chủ là MacOSX V5 gì đó không cần bận tâm cứ cài.

Cài xong ở trên Arduino IDE phần port sẽ xuất hiện : /dev/cu.SLAB_USBtoUART cứ thế mà chọn, xong phần firmware thì chọn Arduino UNO như thường > xong nạp Blink vào coi thử thấy nhanh ra sao nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *