ESP8266 – IoT WiFi Uno

Do hôm bữa có một bạn trên group IoT Maker VN bị một lỗi không upload được lên board này cho nên sẵn tiện mình coi và giúp bạn ấy qua Teamviewer.Thì phát hiện ra Arduino đang bị chồng chéo các phiên bảng board. Library thì lẫn lộn thiếu các file header đủ thứ.

> Cách tốt nhất là xoá hoàn toàn arduino đang có, bao gồm thư mục Arduino15 có trong AppData > Local (windows) , và nguyên thư mục Arduino có trong MyDocuments của User hiện tại
> Xong hãy dùng phiên bản Arduino dạng portable không cài của chính hãng Arduino

Xong từ đó bắt đầu cài như bình thường cho chip ESP8266

Ở hướng dẫn gốc họ viết cũng hơi khó hiểu và lủng củng (https://arduino.esp8266.vn/)

Đơn giản như sau : add board esp8266 (giống bài viết về Wemos R1 D1) xong config như hình sau (original từ website của iotmaker) :

Mọi thứ sẽ hoạt động bình thường như vốn dĩ của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *