GOPRO HERO3 stream to PC/MAC

Cách này có thể coi là một cách hack nhẹ để stream lên PC/MAC từ GOPRO HERO 3

Đầu tiên bật wifi từ Hero3

Sau đó ở PC/MAC connect trực tiếp vào wifi của Hero3 với password của bạn đã setting sẵn.

Sau đó mở trình duyệt lên và đi đến link : http://10.5.5.9:8080

Nếu nó ra một giao diện của Cherokee web server coi như ổn.

Mở Quicktime Player hoặc VLC lên và cho chạy với URL sau :

http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8

Nó sẽ play trực tiếp và stream từ GOPRO HERO 3 sang máy PC/MAC với QUICKTIME PLAYER hoặc VLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *